echo '';

Om Værstasjonen

Værstasjonen som benyttes på denne siden er en Oregon Scientific WMR300. Data blir samlet inn hvert 60 sekund og siden oppdateres hvert minutt/sekund. Data samles inn fortløpende og sendes gjennom Weather Display, som behandler dataene og legger alt ut på nettet. Værstasjonen har instrumenter for måling av temperatur, vind/vindretning, nedbør og luftrykk. Disse er plassert optimalt for høyest mulig nøyaktighet.

Om Denne Byen

Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 77 481 innbyggere (pr. 1. oktober 2013)[1]. Den er således Østfolds største, Østlandets nest største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanseby (se Renessansen), med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig mønster. Fredrikstad kommune og Glemmen kommune ble slått sammen i 1964. 1. januar 1994 ble de fem kommunene Fredrikstad, Borge, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy slått sammen til storkommunen Fredrikstad. Byen Fredrikstad ligger ved Glommas utløp. Det var her kong Olav den hellige i 1016 seilte oppover langs Glomma til han kom frem til Sarpefossen og grunnla byen Borg (fra 1839 kalt Sarpsborg). Fredrikstad kommunes areal er 290 kvadratkilometer. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Bysamfunnet Fredrikstad og bysamfunnet Sarpsborg regnes sammen som tettstedet og dobbeltbyen Fredrikstad/Sarpsborg, som har 105 545 innbyggere per 1. januar 2012[2]. 61 264 av disse bor i den delen av Fredrikstad kommune som er byområde.

Om Template Som Blir Benyttet

Templatene er designet av CarterLake.org med PHP konvertering av Saratoga-Weather.org.
En spesiell takk går til Kevin Reed ved TNET Weather for hans arbeid på den orginale Carterlake templaten, og for hans design av den grunnlegende PHP styringen av websiden.
En spesiell takk går til Mike Challis fra Long Beach WA for hans 'wind-rose generator', 'Theme Switcher' og CSS hjelp med disse templatene.
En spesiell takk går til Ken True fra Saratoga-Weather.org for AJAX's oppdatering av data, for hans 'dashbord' design og integrering av TNET Weather common PHP site design for denne siden.

Templaten er basert på orginaldesign fra Designs by Haran.

Takk til Arnt Soløy fra Kulstaddalen Værstasjon, Mosjøen og Runar Gundersen fra Konnerud Værstasjon, Drammen for den norske oversettelsen av språkfilene.

Templaten er XHTML 1.0 gyldig. Valider XHTML og CSS koden for denne siden.