echo '';

WeatherUnderground 7-day Forecast: Rygge
Fredag Fredag natt Lørdag Lørdag natt Søndag
Byger Byger Hovedsaklig skyfritt Hovedsaklig skyfritt Regnbyger om ettermiddagen
Byger Byger Hovedsaklig skyfritt Hovedsaklig skyfritt Regnbyger om ettermiddagen
13°C 4°C 16°C 3°C 12°C
         
Søndag natt Mandag Mandag natt Tirsdag Tirsdag natt
Regn Byger om morgenen Delvis skyet Delvis skyet Hovedsaklig skyfritt
Regn Byger om morgenen Delvis skyet Delvis skyet Hovedsaklig skyfritt
6°C 11°C 5°C 12°C 4°C
         

 

Fredag
 
Byger. Lav 4ºC.
Fredag natt
 
Byger. Lav 4ºC. Vinder V og vekslende. Sjanse for regn 70%.
Lørdag
 
Hovedsaklig skyfritt. Høy 16ºC. Vinder VNV på 15 til 25 km/t.
Lørdag natt
 
Hovedsaklig skyfritt. Lav 3ºC. Vinder NNV på 10 til 15 km/t.
Søndag
 
Regnbyger om ettermiddagen. Høy 12ºC. NNV vinder veksler til SSV på 15 til 25 km/t. Sjanse for regn 60%.
Søndag natt
 
Regn. Lav 6ºC. Vinder SSØ på 10 til 15 km/t. Sjanse for regn 90%.
Mandag
 
Byger om morgenen. Høy 11ºC. Vinder SSV på 15 til 30 km/t. Sjanse for regn 90%.
Mandag natt
 
Delvis skyet. Lav 5ºC. Vinder SV på 15 til 30 km/t.
Tirsdag
 
Delvis skyet. Høy 12ºC. Vinder SV på 15 til 30 km/t.
Tirsdag natt
 
Hovedsaklig skyfritt. Lav 4ºC. Vinder VSV på 10 til 15 km/t.
Onsdag
 
Hovedsaklig skyfritt. Høy 12ºC. Vinder VSV på 15 til 25 km/t.
Onsdag natt
 
Hovedsaklig skyfritt. Lav 3ºC. Vinder V på 10 til 15 km/t.
Torsdag
 
Hovedsaklig skyfritt. Høy 12ºC. Vinder V på 10 til 15 km/t.
Torsdag natt
 
Delvis skyet. Lav 4ºC. Vinder V på 10 til 15 km/t.

 

Forecast from WeatherUnderground for Rygge.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.